Logotypy

Logo Aste - historyczne od 1991 do 2009
Logo Aste - obecne od 2009
Logo Aste - jublileusz logo jubileuszowe