Logotypy

Pierwsze logo ASTE powstało w 1991 i funkcjonowało do 2009. Od tej pory nasze logo jest bardziej zdecydowane, okrągłości zastąpiły kąty proste, krój pisma stał się bardzie zdecydowany. Firma wydoroślała, jej znak także. W opracowaniu nowego logo pomagał nam znany grafik Adam Kamiński, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oba znaki ASTE były zarejestrowane w Urzędzie Patentowym jako znaki towarowe. Logo jubileuszowe powstało z okazji 30-lecia spółki.

Logo Aste - historyczne od 1991 do 2009
Logo Aste - obecne od 2009
Logo Aste - jublileusz logo jubileuszowe