Siedziby

W ciągu 30 lat istnienia ASTE wędrowała po różnych dzielnicach Gdańska. Zaczęło się we Wrzeszczu. Potem było Dolne Miasto i Letnica. Wreszcie Spółka osiedliła się w Kowalach, tuż za granicą Miasta. W tym czasie miejsca, w których działaliśmy radykalnie zmieniły się; w jednych powstała nowoczesna zabudowa, inne porosły trawą...

od 2009 / Kowale, ul. Magnacka 25 od 2009 / Kowale, ul. Magnacka 25
1995 - 2009 / Gdańsk, ul. Wielopole 7 1995 - 2009 / Gdańsk, ul. Wielopole 7
1992 - 1995 / Gdańsk, ul. Rzeźnicka 2 1992 - 1995 / Gdańsk, ul. Rzeźnicka 2
1991 - 1992 / Gdańsk, ul. Nad stawem 7 1991 - 1992 / Gdańsk, ul. Nad stawem 7