O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Wytrzymałość mechaniczna rur
zapytaj o produkt
Wytrzymałość mechaniczna obejmuje procesy odkształceń i niszczenia ciał (elementów konstrukcyjnych) pod wpływem szeroko pojętych oddziaływań – obciążeń. Oddziaływaniami tymi są min. bezpośrednio działające siły zewnętrzne, ciężar własny elementu, siły przekazywane przez współpracujące elementy, tarcie, zmiany temperatury, korozja i inne. Wytrzymałość mechaniczną określają takie parametry jak wytrzymałość na uderzenia, wytrzymałość na ściskanie, na obciążenia szczytowe, krótko i długotrwałe, ścieralność itd.
System Ochrony Kabli PMA charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Wytrzymałość ta badana jest za pomocą testów zgodnych z normami europejskimi i zakładowymi PMA AG (więcej - Metody badania rur PMA):

Test na ściskanie (obciążenia szczytowe)
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4320)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% próbka testowana jest umieszczana pomiędzy dwiema płaskimi płytami stalowymi o wymiarach 50x50mm. W trakcie testu rura jest odkształcana pomiędzy płytami o 20% w czasie 30s. Po 2minutach mierzy się siłę reakcji rury na ściskanie. Po odjęciu obciążenia dodatkowo mierzy się wielkość trwałego odkształcenia rury. Wartość ta nie może być większa niż 10%
ikona2\(3409\)


Test udaru
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4330)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% próbka testowana jest umieszczana centrycznie pod obciążnikiem udarowym. W trakcie testu obciążnik udarowy uderza w rurę. Odkształcenie nie może być większe niż 15% średnicy. Nie mogą wystąpić żadne pęknięcia ani rozszczepienia rury.Temperaturowy test obciążenia statycznego
(Norma zakładowa PMA 9.21-4390)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% dwie testowane próbki o tej samej średnicy są umieszczane pomiędzy dwiema płaskimi płytami stalowymi o wymiarach 50x50mm. Do płyt, w określonej temperaturze przez godzinę, przykładany jest ciężar 5kg lub 10kg. Po godzinie mierzy się deformację próbek w piecu w temperaturze testowej. Na podstawie wyniku testu dokonuje się klasyfikacji rury