O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Badanie wytrzymałości na zgniatanie
zapytaj o produkt
Test na ściskanie (obciążenia szczytowe)
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4320)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% próbka testowana jest umieszczana pomiędzy dwiema płaskimi płytami stalowymi o wymiarach 50x50mm. W trakcie testu rura jest odkształcana pomiędzy płytami o 20% w czasie 30s. Po 2minutach mierzy się siłę reakcji rury na ściskanie. Po odjęciu obciążenia dodatkowo mierzy się wielkość trwałego odkształcenia rury. Wartość ta nie może być większa niż 10%
ikona2\(3409\)

Temperaturowy test obciążenia statycznego
(Norma zakładowa PMA 9.21-4390)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% dwie testowane próbki o tej samej średnicy są umieszczane pomiędzy dwiema płaskimi płytami stalowymi o wymiarach 50x50mm. Do płyt, w określonej temperaturze przez godzinę, przykładany jest ciężar 5kg lub 10kg. Po godzinie mierzy się deformację próbek w piecu w temperaturze testowej. Na podstawie wyniku testu dokonuje się klasyfikacji rury