O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Montaż rury w końcówkach PMAFIX (IP66)
zapytaj o produkt

Uwagi:
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury

A. Rura karbowana
B. Końcówka PMAFIX
C. Klips blokujący (uniwersalny)

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT.

Rurę (A) należy wepchnąć z lekkim obrotem w końcówkę (B).

Delikatnie pociągnąć za rurę (A) by upewnić się, iż mechanizm zabezpieczający jest prawidłowo zatrzaśnięty.

Po zamocowaniu klips blokujący można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta. Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A).
Uwaga:

Przy zginaniu rury nie należy przekroczać dopuszczalnego promienia gięcia rury.