O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Montaż rury w końcówkach PMAGRIP z kołnierzem GGV i GOV
zapytaj o produkt

Jumbo System
Stopień szczelności do IP67

Uwagi:
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa (nasuwana na rurę)
C. Dwudzielna obejma blokująca
D. Kołnierz
E. Uszczelka do kołnierza

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie w kołnierz (D), tak aby uszczelka kapturkowa pokrywała się z jego górną krawędzią.

Obie części obejmy blokującej umieszczamy po obu stronach tak aby objąć zarówno kołnierz jak i rurę, a następnie skręcamy obejmę wkrętami.

Uszczelkę płaską (E) przykładamy do spodniej strony kołnierza, a następnie przykręcamy kołnierz. (Wkręty do przykręcenia kołnierzą są oferowane osobno).
Uwaga:

Przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.