O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Montaż uszczelki NVN3
zapytaj o produkt

Uwagi:
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa


Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT.

Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A) w celu uzyskania stopnia szczelności IP68.
Uwaga:

Przy montażu nie należy przekraczać minimalnego promienia gięcia rury.