Wrażliwość społeczna

Istnieją różne definicje CSR (SOB). Przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na otoczenie społeczne i przyrodnicze. W ASTE używamy określenia wrażliwość społeczna jako nieobojętność wynikającą z naszych wartości, a nie jako obowiązek. Nasze działania mają na celu stworzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu uwzględniającego potrzeby i prawa człowieka oraz dbałość o środowisko naturalne.

Organizacja
 • Doskonalimy nasz system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
 • Oferujemy produkty i usługi wysokiej jakości
 • Prowadzimy kwalifikację dostawców
 • Nasze towary spełniają wymagania norm polskich i międzynarodowych
Ludzie
 • Respektujemy prawa człowieka; traktujemy wszystkich pracowników z godnością i szacunkiem; nie dyskryminujemy, respektujemy zasady współżycia społecznego
 • Nasze towary nie są produkowane w warunkach pracy przymusowej, czy naruszania przepisów prawa pracy dotyczących wieku zatrudnionych, płacy, czy wymiaru czasu
 • Jesteśmy przyjaźni młodym rodzicom oferując, m.in. elastyczne godziny pracy
Pracownicy
 • Zapewniamy stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zapewniamy bezpieczną pracę przez rzetelne przestrzeganie praw pracowniczych oraz przepisów i zasad BHP
 • Dbamy o rozwój zawodowy i satysfakcję pracowników; udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie aktywności sportowych.
 • Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje pracowników
Środowisko
 • Prowadzimy politykę proekologiczną i minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko naturalne
 • Oferujemy produkty przyjazne środowisku; bezhalogenowe, niskotoksyczne, niezawierające szkodliwych metali ciężkich
 • Prowadzimy segregację odpadów
 • Ograniczamy zużycie energii elektrycznej i ciepła; niskoemisyjne źródła światła (LED), instalacja fotowoltaiczna, rekuperacja ciepła
 • Oferujemy produkty o długim cyklu życia wydłużając przydatność produktów końcowych, np. czas eksploatacji maszyn, pojazdów, itp.
 • Posadziliśmy ponad 70 drzew i ponad 100 krzewów na terenie firmy
 • Współpracujemy z dostawcami, którzy prowadzą działania proekologiczne
Współpraca
 • Dbamy o bardzo dobre relacje z dostawcami, co skutkuje wieloletnią współpracą
 • Budujemy długofalowe relacje z klientami oparte na partnerskich zasadach
 • Przestrzegamy zasad i przepisów uczciwej konkurencji
Klienci
 • Czujemy się odpowiedzialni za oferowane produkty i usługi
 • Regularnie badamy poziom satysfakcji klientów
 • Dbamy o transparentność naszych działań
 • Chronimy dane zgodnie z RODO, NDA
 • Jesteśmy lojalni wobec naszych klientów w sytuacjach kryzysowych, reagujemy na ich problemy
Społeczność