O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Badanie wytrzymałości mechanicznej
zapytaj o produkt
Test udaru
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4330)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% próbka testowana jest umieszczana centrycznie pod obciążnikiem udarowym. W trakcie testu obciążnik udarowy uderza w rurę. Odkształcenie nie może być większe niż 15% średnicy. Nie mogą wystąpić żadne pęknięcia ani rozszczepienia rury.