O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Czas Gdańskich Lwów
zapytaj o produkt

Prezes Zarządu ASTE, Andrzej Stelmasiewicz, przy wsparciu Załogi Spółki, w 2005 roku wystąpił z obywatelską inicjatywą znaną w Gdańsku jako program "Czas Gdańskich Lwów”.


Od połowy roku 2007 podejmowane działania obywatelskie i społeczne są koordynowane przez założoną przez Andrzeja Stelmasiewicza Fundację Wspólnota Gdańska .

Spółka ASTE jest strategicznym sponsorem fundacji i programu "Czas Gdańskich Lwów”.


Dlaczego lwy?

550 lat temu król Kazimierz Jagiellończyk udzielił Gdańskowi "Wielkiego Przywileju”, zgodnie z którym miasto stało się niezawisłą republiką kupiecką pod zwierzchnością króla polskiego. Gdańsk uzyskał znaczące korzyści gospodarcze, całkowity samorząd, prawo prowadzenia polityki zagranicznej i bicia monety, a także zgodnie z "Przywilejem Herbowym” prawo do umieszczania w swoim herbie złotej królewskiej korony górującej nad dwoma białymi krzyżami. Od tego czasu gdańską tarczę herbową podtrzymują dwa okazałe lwy, które są symbolem najwspanialszych cnót, takich jak:

 • Odwaga
 • Siła duchowa i fizyczna
 • Opiekuńczość wobec słabych i chorych
 • Uczciwość - Wierność zasadom
 • Lojalność wobec przyjaciół
 • Otwartość wobec obcych

 • Główne cele programu to:
 • Integracja mieszkańców Gdańska
 • Aktywizacja obywatelska gdańszczan
 • Partnerska współpraca gdańszczan z mieszkańcami innych miast aglomeracji trójmiejskiej oraz Regionu Pomorskiego
 • Promocja Gdańska w Polsce i w Europie

  Program "Czas Gdańskich Lwów” to wieloletni cykl działań promujących aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców Gdańska, aglomeracji trójmiejskiej i Regionu Pomorskiego oraz przyjazną współpracę międzymiastową, międzyregionalną i międzynarodową z poszanowaniem własnych tradycji i godności wszystkich partnerów.

  Program obejmuje działania edukacyjne, oświatowe, kulturalne, artystyczne, naukowe i sportowe nawiązujące do podstawowego symbolu miasta – Herbu Wielkiego, a w szczególności lwów, które od 1457 roku podtrzymują tarczę gdańskiego herbu.

  W ramach programu są realizowane liczne projekty obejmujące różnorodne działania kulturalne i artystyczne skierowane do wszystkich gdańszczan, ale szczególnie do jego najmłodszych mieszkańców. Program nie zakreślonego horyzontu czasowego. Będzie rozwijany przez wiele następnych lat.

  Od roku 2005, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ASTE, zorganizowano kilkadziesiąt projektów. Niektóre z nich, te bardziej widowiskowe, były żywo relacjonowane i komentowane przez lokalne media. Inne, realizowane czasem w małych świetlicach w zaniedbanych dzielnicach miasta - były może nawet ważniejsze – pokazywały młodym mieszkańcom tych dzielnic szanse na wyjście z kręgu biedy i niemożności.

  W dotychczas zrealizowanych projektach aktywny udział wzięło co najmniej kilkanaście tysięcy osób.
  Efekty wielu projektów były podziwiane przez setki tysięcy mieszkańców Gdańska oraz turystów z Polski i zza granicy.


  Plany działania na najbliższe lata zakładają wyjście poza Miasto Gdańsk. Chcemy, aby kolejne projekty były realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi w innych miastach aglomeracji trójmiejskiej i Regionu Pomorskiego. Planujemy również nawiązanie współpracy z miastami z Polski i Europy, które mają lwy w herbie.


  28 marca 2008 r. pomysłodawca programu "Czas Gdańskich Lwów", pan Andrzej Stelmasiewicz, został nagrodzony tytułem Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2007. Corocznie tytułem tym honorowane są instytucje, które szczególnie aktywnie wspierały w danym roku roku działalność kulturalną w Gdańsku.