O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Niska i stabilna rezystancja
zapytaj o produkt

Koryta kablowe DEFEM, jako szyna wyrównawcza
W metalowych konstrukcjach wsporczych, przeznaczonych do eksploatacji w instalacjach niskoprądowych (np. centrale telekomunikacyjne, serwerownie, ośrodki danych, itp.), szczególnie istotną kwestią jest to, aby tor kablowy tworzył wspólny obwód ekwipotencjalny. Tradycyjnie uzyskuje się to poprzez prowadzenie dodatkowej szyny wyrównawczej, bocznikowanie przewodem miedzianym i wielopunktowe uziemianie.


Najnowsza norma europejska IEC 61 537:2001 (Systemy koryt i drabin kablowych do rozprowadzania kabli) wymaga w punkcie 11.1.2, aby 1 metr bieżący toru kablowego miał rezystancję o wartości nie wyższej, niż 5 mΩ.
Tory kablowe zbudowane z koryt DEFEM spełniają wymagania normy IEC 61 537:2001, 11.1.2 i mogą być wykorzystywane w charakterze szyny wyrównawczej, bez bocznikowania przewodem miedzianym, pod warunkiem, że montaż jest zgodny z Instrukcją Montażu DEFEM (Szwedzki Narodowy Instytut Badawczo-Rozwojowy, Raport nr F20577 z 2002.06.11). Poszczególne odcinki koryt DEFEM są łączone poprzez skręcanie łącznikami montażowymi. Unikalna konstrukcja łączników, śrub i nakrętek kołnierzowej zapewnia trwałe połączenie o niskiej i stabilnej rezystancji.
Mozliwość uniknięcia instalowania dodatkowej szyny wyrównawczej i uziemiania każdego odcinka toru kablowego obniża koszty i skraca czas budowy instalacji !!!Poniżej przedstawiamy przykładowe wyniki pomiarów wartości rezystancji toru kablowego zbudowanego z koryt DEFEM (na podstawie Raportu nr F20577 z 2002.06.11, Szwedzki Narodowy Instytut Badawczo-Rozwojowy).

typ koryta
szer. x wys. / Φ pręta
stal
ocynkowana
elektrolitycznie
stal
ocynkowana
ogniowo
stal nierdzewna
- kwasoodporna
316L
53 x 45 / 40,490,521,69
75 x 55 / 40,720,561,66
120 x 60 / 50,400,561,23
220 x 60 / 50,29 b.d.1,17
320 x 60 / 50,24 b.d.0,81
422 x 60 / 5 i 60,200,200,54
220 x 110 / 50,36b.d. b.d.

Dla porównania rezystancja 1 mb przewodu miedzianego o przekroju 10 mm2 wynosi 1,72 mΩ, zaś o przekroju 50 mm2 wynosi 0,344 mΩ.
W następujących sytuacjach można stosować koryta DEFEM, jako szynę wyrównawczą, bez bocznikowania przewodem miedzianym.

Kształt toru kablowego stal ocynkowana elektrolitycznie stal ocynkowana ogniowo
Połączenie proste
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Redukcja jednostronna koryt o szerokości 320mm na 220mm
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Redukcja dwustronna z koryt o szerokości 320mm na 220mm
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Zakręt łukowy A
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Zakręt łukowy B (z B27)
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Zakręt kątowy A
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Zakręt kątowy B
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Skrzyżowanie T-kształtne z B3
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Skrzyżowanie T-kształtne (z B27)
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Wygięcie 90° dla koryt o szerokości od 53mm do 422mm
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
wymagania spełnione
dla wszystkich szerokości
Wygięcie pojedyncze dla koryt o szerokości od 53mm do 422mm
wymagany przewód bocznikujący, dla koryt:
53 / 4; 75 / 4
wymagany przewód bocznikujący, dla koryt:
53 / 4; 75 / 4
Wygięcie podwójne, dla koryt o szerokośći od 53mm do 422mm
wymagany przewód bocznikujący, dla koryt:
53 / 4; 75 / 4; 75 / 5; 120 / 5
wymagany przewód bocznikujący, dla koryt:
53 / 4; 75 / 4; 75 / 5; 120 / 5


W przypadku torów kablowych budowanych z koryt DEFEM ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej 316L zasadniczo jest wymagane zastosowanie dodatkowego bocznika z przewodu miedzianego.
Jednakże w wielu sytuacjach, przedstawionych w poniższej tabeli, tory te mogą z powodzeniem spełniać rolę szyny wyrównawczej, bez dodatkowego bocznikowania.

Kształt toru kablowegostal nierdzewna - kwasoodporna 316L
Połączenie proste
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Redukcja jednostronna koryt o szerokości 320mm na 220mm
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Redukcja dwustronna z koryt o szerokości 320mm na 220mm
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Zakręt łukowy A
wymagany przewód bocznikujący,
dla wszystkich szerokości
Zakręt łukowy B (z B27)
wymagany przewód bocznikujący,
dla wszystkich szerokości
Zakręt kątowy A
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Zakręt kątowy B
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Skrzyżowanie T-kształtne z B3
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Skrzyżowanie T-kształtne (z B27)
wymagania spełnione
dla koryt o szerokości:
220; 320; 422
Wygięcie 90° dla koryt o szerokości od 53mm do 422mm
wymagany przewód bocznikujący,
dla koryt o szerokości:
53; 75; 120; 220; 320
Wygięcie pojedyncze dla koryt o szerokości od 53mm do 422mm
wymagany przewód bocznikujący,
dla koryt o szerokości:
53; 75; 120; 220
Wygięcie podwójne, dla koryt o szerokośći od 53mm do 422mm
wymagany przewód bocznikujący,
dla koryt o szerokości:
53; 75; 120; 220