O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Badanie wytrzymałości na wyrwanie rury ze złączki
zapytaj o produkt
Test na wyrywanie rury z końcówki
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4610)

Po kondycjonowaniu, przez 168 godz. W temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% próbka testowana złożona ze odcinka rury (100mm) i zamocowanych na jej obydwu końcach końcówkach PMAFIX jest umieszczana w układzie pomiarowym. Uchwyty rozciągające są przymocowywane do końcówek PMAFIX. Rozciągają się z prędkością 200mm/min. Mierzy się siłę, przy której rura wyśliznęła się z końcówek.
ikona2\(3409\)