O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Możliwości stosowania systemu PMA w taborze
zapytaj o produkt
Poniższy rysunek przedstawia przykładowe miejsca zastosowania rur PMA w taborze. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej rury kliknij na jej nazwę, natomiast aby dowiedzieć się więcej na temat potencjalnego zastosowania najedź kursorem na wskazane miejsce.
Aby zapoznać się z pełną ofertą Systemu PMA dla taboru kliknij tutaj


NA DACHACH POJAZDÓW - XPCS, XPCSF
  • odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
  • giętkość oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna

WEWNĄTRZ POJAZDÓW, W PRZEDZIAŁACH PASAŻERSKICH - VAM, VAML
  • bardzo wysoka odporność na działanie ognia, samogasnące, bardzo niskie wydzielanie substancji toksycznych i dymów
  • dobra wytrzymałość mechaniczna

POŁĄCZENIA MIĘDZYWAGONOWE - XPCS, XPCSF
  • wysoka odporność na zginanie
  • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia w niskich temperaturach

POD POJAZDAMI - XVCSF, XPCS, XPCSF
  • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia w niskich temperaturach
  • odporność na warunki atmosferyczne