O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Systemu Ochrony Kabli PMA dla infrastruktury kolejowej
zapytaj o produkt

Do stosowania wewnątrz, centrale, nastawnie, dworce, budynki, tunele

VAM, VAML rury osłonowe giętkie, karbowane
 • do zastosowań statycznych
 • samogasnące
 • zgodne z wymaganiami międzynarodowymi dotyczącymi emisji dymów i toksycznych gazów
 • klasyfikacja zgodna z NF F 16 101/102
 • VAM - wersja o grubszych ściankach - bardziej wytrzymała, VAML - wersja lżejsza
 • do stosowania w instalacjach sygnałowych, systemach informacyjnych oraz monitoringu


PLU rury osłonowe giętkie, karbowane
 • do zastosowań statycznych
 • samogasnące
 • zgodne z wymaganiami międzynarodowymi dotyczącymi emisji dymów i toksycznych gazów
 • klasyfikacja zgodna z BS 6853 - kategoria 1a wew./zew.
 • dopuszczenie Tubes Lines, Metronet, London Underground
 • do stosowania w tunelach, przestrzeni publicznej

XPCS rury osłonowe giętkie, karbowane do zastosowań dynamicznych.
 • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia w niskich temperaturach
 • rury znajdują zastosowania zewnętrzne w instalacjach sygnałowych, systemach informacyjnych oraz bramach i drzwiach.
 • do zastosowań zewnętrznych zalecany kolor czarny
VCS rury osłonowe giętkie, karbowane do zastosowań statycznych.
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne, również w niskich temperaturach
 • rury znajdują zastosowania wewnętrzne jak i również zewnętrzne na trasach kolejowych, instalacjach sygnałowych, systemach informacyjnych oraz bramach i drzwiach.
 • do zastosowań zewnętrznych zalecany kolor czarny (odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne)