O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury oraz oplotu ekranującego w końcówkach EMC VEMV i VIMV
zapytaj o produkt

Uwagi:
- jeżeli wraz z końcówką dostarczone są zarówno uszczelki płaskie jak i O-ring, klient może wybrać rodzaj uszczelnienia, (należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zaleceń producenta podczas stosowania uszczelek typu O-ring),
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel,
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Oplot ekranujący
D. Końcówka EMC VEMV lub VIMV
E. Klips blokujący
F. Pierścień mocujący
G. Gniazdo EMC
H. Uszczelka płaska


Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT. Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).

Gniazdo (G) z uszczelką płaską (H) mocujemy w otworze. Na gniazdo nasuwamy oplot ekranujący (C), jak pokazano na rysunku, a następnie mocujemy oplot pierścieniem mocującym (F).

Korpus końcówki (D) nakręcamy na gniazdo (G).

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki, tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym.

Klips blokujący (E) wciskamy w okienko zatrzaskowe końcówki, blokując rurę (A). Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A).
Uwaga:
Po zamocowaniu klips blokujący (E) można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.