O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Wytrzymałość mechaniczna
zapytaj o produkt

Dzięki zastosowaniu rozwiniętych technologicznie materiałów izolacyjnych (RADOX ®) kable i przewody produkowane przez HUBER+SUHNER AG spełniają najwyższe wymagania norm międzynarodowych.

Małe wymiary
Grubość ścianek izolacji i powłok kabli H+S jest dużo mniejsza, niż w przypadku kabli tradycyjnych.
Na rysunku z lewej strony pokazano 12 kabli o izolacji tradycyjnej a po prawej 12 kabli o izolacji RADOX. Wszystkie kable mają żyły o tej samej średnicy.

Mała masa
Dzięki cienkościennym izolacjom i powłokom kable H+S są dużo lżejsze, niż kable tradycyjne. Dodatkowo, kable H+S o mniejszych przekrojach mają taką samą lub większą sprawność prądową i mogą zastępować kable tradycyjne o większych przekrojach.

Giętkość
Cienkościenne, elastyczne izolacje kabli H+S powodują, że kable te są bardzo giętkie. Dzięki temu dużo łatwiejsza jest ich obróbka i szybszy montaż.

Odporność na ścieranie
Sieciowanie radiacyjne izolacji i powłok kabli H+S znacznie zwiększa ich odporność na ścieranie.


Odporność na efekt koronowy
W ofercie H+S znajdują się kable, które, dzięki swojej odporności na wyładowania koronowe, można stosować do przesyłania prądu o wysokiej częstotliwości (np. w zasilaczach impulsowych). Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności prowadzenia kabli przy krawędziach blach i konstrukcji metalowych.