O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Wytrzymałość termiczna
zapytaj o produkt

Dla większości tradycyjnych kabli zalecana temperatura pracy ciągłej nie przekracza +90 [°C].
Kable z izolacją z RADOX 125 mogą stale pracować w temperaturze +120 [°C].
Przy ich stosowanu w temperaturze pracy +90 [°C], nie wymagają serwisu przez co najmniej 20 lat.

Można stosować kable HUBER+SUHNER o mniejszych przekrojach, aby osiągnąć tę samą lub większą sprawność prądową, co przy kablach tradycyjnych o większych przekrojach. Dzięki temu:
  • zmniejsza się masa kabli
  • zmniejsza się objętość kabli
  • ułatwia się obróbkę i montaż kabli - krótszy czas montażu = niższe koszty


  • Porównanie zakresów temperatury pracy ciągłej kabli o izolacji wykonanej z różnych materiałów
    RADOX ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy HUBER+SUHNER AG dla materiału usieciowanego radiacyjnie, stosowanego do izolacji i powłok kabli wytrzymałych na działanie podwyższonej temperatury.
    LSFH ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy HUBER+SUHNER AG dla materiału wolnego od halogenów, stosowanego do powłok kabli o opóźnionym zapłonie.