O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Bezpieczeństwo pożarowe
zapytaj o produkt

Większość kabli i przewodów HUBER+SUHNER nie zawiera halogenów, dzięki czemu są bezpieczne dla ludzi, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz dla konstrukcji budynków.

Halogeny, czyli związki chloru, fluoru i bromu są składnikiem wielu materiałów izolacyjnych (m. in. PVC). W przypadku pożaru materiały izolacyjne ulegają rozkładowi, w wyniku czego wydzielane są duże ilości szkodliwych gazów. Ich toksyczność bardzo się zwiększa po zmieszaniu z wodą (np. podczas gaszenia ognia).


Toksyczność dymów - zagrożenie dla ludzi

Następujące ilości gazów toksycznych powodują śmierć człowieka w ciągu 30 minut:
Dwutlenek węgla100 000 ppm
Tlenek węgla (czad)4 000 ppm
Chlorowodór500 ppm
Tlenek azotu250 ppm
Fluorowodór100 ppm
ppm - jedna część na milion

Podczas spalania kabla z izolacją z PVC o długości 10 m (masa izolacji około 3 kg) wydziela się około 300 litrów chlorowodoru.
Jest to równoważne stężeniu chlorowodoru około 4 000 ppm w pokoju o powierzchni 50 m2,
co 8-krotnie przekracza dawkę śmiertelną.Gęstość dymów - zagrożenie dla ludzi

Duża gęstość dymów powstających podczas spalania materiałów zawierających halogeny powoduje znaczne ograniczenie widoczności i trudności z odnalezieniem dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Miarą gęstości dymów jest stopień pochłaniania światła.

Pochłanianie światła przez różne materiały izolacyjne


Korozyjność - zagrożenie dla konstrukcji budynków, urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Gazy halogenowe już w niewielkich stężeniach powodują korozję większości metali (stal, miedź, aluminium, ...) oraz elementów budynków na bazie cementu i wapna.
  • Osłabiają beton, a w szczególności jego zbrojenie.
  • Powodują korozję komponentów elektrycznych i elektronicznych (rozdzielnice elektryczne i telefoniczne, serwerownie, systemy alarmowe, komputery, itp.), co często prowadzi do konieczności wymiany kosztownego sprzętu, nawet, jeśli nie został on zniszczony przez ogień, bądź wysoką temperaturę.