O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Koszty instalacji wsporczej
zapytaj o produkt

BRAK KOSZTÓW UKRYTYCH
W systemie DEFEM wszystkie materiały niezbędne do realizacji projektu oferowane przed jego rozpoczęciem. Dzięki temu w trakcie realizacji projektu niezmiernie rzadko występuje konieczność dokupienia czegokolwiek. W systemie DEFEM brak jest elementów zamawianych "pod projekt" - wszystkie elementy są uniwersalne i mogą być wykorzystane w kolejnych projektach.

NISKIE KOSZTY PRACY / KRÓTKI CZAS MONTAŻU
 • niewielka ilość wielofunkcyjnych elementów,
 • im większe odległości między wspornikami, tym mniej otworów do wywiercenia i kołków rozporowych,
 • mocowanie do wsporników części toru kablowego zmontowanego na ziemi.
 • Standardowa odległość między wspornikami w systemie DEFEM wynosi 2 m. W innych systemach zalecana jest odległość 1,5 m. Dodatkowo w innych systemach odległość punktu połączenia koryt od wspornika nie powinna być większa, niż 0,4 m. W systemie DEFEM odległość punktu połączenia koryt od wspornika nie ma żadnego znaczenia, gdyż wytrzymałość mechaniczna toru kablowego nie zmienia się, nawet przy połączeniu koryt pośrodku pomiędzy wspornikami. Zwiększenie odległości między wspornikami z 1,5 do 2 m powoduje zmniejszenie ilości potrzebnych wsporników i odpowiednich nakładów pracy o 30% !!!

  Dzięki dużej sztywności połączeń koryt kablowych DEFEM (patrz: mocne łączniki montażowe) można montować części toru kablowego na ziemi, bez niebezpiecznej i czasochłonnej pracy na drabinach czy rusztowaniach (nawet trzy koryta kablowe).


  NISKIE KOSZTY LOGISTYKI

 • tylko proste koryta o długości 2,5 m,
 • mniejsza różnorodność towarów do magazynowania,
 • unikanie pomyłek w zamawianiu towarów,
 • małe ryzyko braku konkretnych elementów "na składzie".

 • Dzięki niewielkiej ilości elementów dużo łatwiejsze jest zamawianie i magazynowanie towarów do realizacji konkretnych projektów. Zmniejsza się również ryzyko zakupu niewłaściwych elementów, obniżają się koszty transportu i prawdopodobieństwo braku konkretnych elementów na placu budowy właśnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne (groźba przestoju i opóźnienia realizacji projektu).


  ZBĘDNE ELEMENTY DODATKOWE

 • niepotrzebne szyny wyrównawcze,
 • niepotrzebne bocznikowanie przewodami miedzianymi.

 • Dzięki dużej sztywności połączeń koryt kablowych DEFEM (patrz: niska i stabilna rezystancja) można montować części toru kablowego na ziemi, bez niebezpiecznej i czasochłonnej pracy na drabinach czy rusztowaniach (nawet trzy złączone proste koryta kablowe - łączna długość 7,5 m).  BRAK SERWISU INSTALACJI - ZYSKI OPÓŹNIONE  Zobacz również:
  Dopuszczalne obciążenia toru kablowego - porównania
  Niska i stabilna rezystancja
  Odporność korozyjna