O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Giętkość i elastyczność rur
zapytaj o produkt
Giętkość i elastyczność mają szczególne znaczenie w przypadku aplikacji dynamicznych, czyli narażonych na częsty ruch czy wielokrotne zginanie. Odpowiednia wielkość tych parametrów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o przydatności rur do zastosowań w automatyce i robotyce, w kolejnictwie np. w połączeniach międzywagonowych, w pojazdach np. w systemie automatycznego zamykania drzwi i wielu innych.
Rury PMA charakteryzują się dużą giętkością i elastycznością. Własność ta badana jest za pomocą testów zgodnych z normami zakładowymi opracowanymi przez PMA AG oraz normami europejskimi (więcej - Metody badania rur PMA):

Test na zginanie (wahadłowy)
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4425)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, jeden koniec rury jest mocowany w uchwycie nieruchomym. Drugi koniec jest mocowany w ramieniu ruchomym poruszającym się z częstotliwością 45 cykli/min. tak, że zamocowana do niego rura ulega przegięciom 180°. Test ten może być przeprowadzony w różnych warunkach temperaturowych. Wynikiem tego testu jest liczba cykli zgięć rury do momentu jej uszkodzenia.
Test na zginanie (bloczkowy)
(Norma zakładowa PMA 9.21-4420)

Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, próbka rury o długości o.1,8m jest umieszczana w układzie pomiarowym zbudowanym z dwóch luźno osadzonych rolek o średnicy 85mm, które są przesuwane o 800mm w kierunku góra-dół w cyklach 50-100 ruchów/min. w zależności od średnicy testowanej rury.Test prowadzi się do momentu pęknięcia lub przerwania rury. Jeżeli testowana rura nie ulegnie uszkodzeniu test kończy się po 4 000 000 cykli. Wynikiem tego testu jest liczba cykli do momentu uszkodzenia rury.
Test na zginanie (pętlowy)
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4220)

Odcinek rury o długości 1,5 m zostaje połączony w pętlę za pomocą złączki prostej PMAFIX. Po kondycjonowaniu przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, próbka testowana jest instalowana na dwóch rolkach (D1=80mm, D2=200mm). Rolki obracają się z prędkością 10-100 obr./min. Test trwa do momentu przerwania lub pęknięcia rury. Jeżeli testowana rura nie ulegnie uszkodzeniu test kończy się po 10 000 000 cykli.