O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Wytrzymałość termiczna
zapytaj o produkt
Prawidłowe działanie instalacji elektrycznej w niskiej lub wysokiej temperaturze w znacznym stopniu zależy od zastosowanego systemu ochrony kabli.
Podwyższone temperatury występują w sąsiedztwie grzejników, pieców, reaktorów, silników; w warunkach stałego nasłonecznienia; w klimacie tropikalnym.
Obniżone temperatury występują w urządzeniach chłodniczych; w klimacie polarnym.
Zarówno niskie jak i wysokie temperatury powodują zmianę właściwości materiałów zwłaszcza tworzyw sztucznych:
Wraz z obniżaniem temperatury eksploatacji następuje utrata elastyczności i wzrost kruchości, w efekcie zmniejsza się odporność na uszkodzenia pod wpływem drgań i udarów.
Wraz ze wzrostem temperatury eksploatacji wzrasta plastyczność materiału, przez co wzrasta jego podatność na rozciąganie. Dodatkowo podwyższone temperatury przyspieszają starzenie się materiału.

Standardowo, z nielicznymi wyjątkami*, System Ochrony Kabli PMA może być stosowany w zakresie temperatur od -40 do +105 [°C] (praca ciągła).
Rury PMA typu TEL mogą by stosowane w zakresie temperatur od -200 do +250 [°C] (praca ciągła).
Oploty ekranujące EMC mogą być stosowane w zakresie temperatur od -45 ÷ +105 [°C].
Oploty ochronne ze stali mogą być stosowane w zakresie temperatur od -70 ÷ +300 [°C].


* - pełna lista rur PMA, wraz z zakresami temperatury pracy ciągłej znajduje się tutaj.

Wytrzymałość termiczna rur PMA jest badana za pomocą testu na starzenie cieplne zgodnego z normą zakładową opracowaną przez PMA AG (więcej - Metody badania rur PMA):

Test na starzenie cieplne
(Norma zakładowa PMA 9.21-4360)

Próbki rur (ok. 500mm) są umieszczane w piecu z wymuszonym obiegiem powietrza w temperaturze 168°C przez 168 godz. Po 48 godz. od wyjęcia z pieca, próbki są poddawane testowi na zginanie na trzpieniach o określonej średnicy. Pomiary powtarza się na trzpieniach o coraz mniejszych średnicach. Test jest zakończony w momencie zaobserwowania uszkodzenia (pęknięcia) rury. Różne rury są klasyfikowane w zależności od średnicy trzpienia przy której nastąpiło uszkodzenie rury.