O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Kompatybilność EMC
zapytaj o produkt
Kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi pracującymi w zakresie wysokich częstotliwości i oznacza ich zdolność do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym. Urządzenia te nie mogą emitować zaburzeń nietolerowanych przez inne urządzenia pracujące w tym samym środowisku. Termin "zaburzenie elektromagnetyczne" oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować "zakłócenie", czyli degradację pracy urządzenia.
Ekranowanie elektromagnetyczne stosowane jest więc w celu ograniczenia przenoszenia zakłócających pól elektromagnetycznych między różnymi obszarami przestrzeni. Przedmiotem ekranowania może być zarówno lokalne źródło zakłóceń (ograniczenie rozprzestrzeniania się zakłócających pól elektrycznych lub magnetycznych), jak również wrażliwy na zakłócenia sprzęt elektroniczny (obniżenie poziomu zakłóceń docierających do chronionego urządzenia).

Od 1 stycznia 1996 roku w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 89/336/EEC, dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. Z tym dniem produkty nie spełniające wymogów dyrektywy nie są dopuszczane do obrotu i handlu na rynkach Unii Europejskiej.
Powyższa dyrektywa nakłada na producentów urządzeń obowiązek zagwarantowania, że dane urządzenie nie będzie zakłócać pracy innych urządzeń, jak również będzie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez otoczenie.

System ochrony kabli PMA umożliwia zapewnienie skutecznego ekranowania kabli i urządzeń.