O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach PMAFIX (IP68)
zapytaj o produkt
Uwagi:
- jeżeli wraz z końcówką dostarczone są zarówno uszczelki płaskie jak i O-ring, klient może wybrać rodzaj uszczelnienia. Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zaleceń producenta podczas stosowania uszczelek typu O-ring,
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel.
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.

A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Końcówka PMAFIX
D. Klips blokujący
E. Uszczelka (płaska lub O-ring)

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT.
Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).
Końcówkę (C) wraz z uszczelką (E) wkręcamy w otwór montażowy.
Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki (C), tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym końcówki.

Klips blokujący (D) wciskamy w okienko zatrzaskowe końcówki (C), blokując rurę (A).
Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A).

Uwaga:
Po zamocowaniu klips blokujący (D) można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta. Nacięcie na śrubokrt powinno być skierowane w stronę rury (A).