O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach ECO II
zapytaj o produkt

Uwagi:
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Końcówka ECO II


Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT.

Należy zamknąć mechanizm zabezpieczający. Następnie rurę (A) należy wepchnąć z lekkim obrotem w końcówkę (B).

Delikatnie pociągnąć za rurę (A) by upewnić się, iż mechanizm zabezpieczający jest prawidłowo zatrzaśnięty.

Po zamocowaniu klips blokujący można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.
Uwaga:

Przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.