O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach VNZ P z dławnicą, z wkładką dławiącą Pflitsch®
zapytaj o produkt

Uwagi:
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel,
- Końcówki instalowane na statkach mogą być stosowane z nakrętką lub wkęcone bezpośrednio w otwór z gwintem,
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Korpus końcówki
D. Klips blokujący
E. Wkładka dławiąca Pflitsch
F. Gniazdo z uszczelką typu O-ring

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT. Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).

Gniazdo (F) wraz z wkładką dlawiącą(E) wkręcamy w otwór montażowy. Średnica kabla nie może przekraczać obszaru zaciskowego elementu uszczelniającego, patrz dane z kart produktów nr 35010; 35012; 35013; 35112.

Korpus końcówki (C) nakręcamy na gniazdo (F), z wkładką dławiącą (E).

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki (C), tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym końcówki.

Klips blokujący (D) wciskamy w okienko zatrzaskowe korpusu końcówki (C), blokując rurę (A).
Nacięcie na śrubokręt w klipsie (D) powinno być skierowane w stronę rury (A). Po zamocowaniu klips można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.