O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury adaptera zakończeniowego EMC HFAK
zapytaj o produkt

Uwagi:
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Oplot ekranujący
D. Końcówka PMAFIX
E. Klips blokujący
F. Uszczelka płaska
G. Gniazdo EMC
H. Stożek mocujący
J. Nakrętka rowkowana
K. Uszczelka płaska

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT. Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).Na stożek mocujący (H) nasuwamy oplot ekranujący (C), jak pokazano na rysunku.

Gniazdo EMC (G) wpychamy na stożek mocujący (H) aby zakleszczyć oplot ekranujący.

Nakrętkę rowkowaną (J) nakręcamy tak aby zabezpieczyć oplot ekranujący przed wyrwaniem.

Gniazdo EMC (G) wraz z uszczelką płaską (K) wkręcamy w gwint lub mocujemy z drugiej strony przy pomocy nakrętki.

Korpus końcówki (D+F) wkręcamy w gniazdo (G).

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki, tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym.

Klips blokujący (E) wciskamy w okienko zatrzaskowe końcówki, blokując rurę (A). Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A).
Uwaga:
Po zamocowaniu klips blokujący (E) można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.