O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach z dławnicą VNZ
zapytaj o produkt

Uwagi:
- jeżeli wraz z końcówką dostarczane są zarówno uszczelki płaskie jak i O-ring, klient może wybrać rodzaj uszczelnienia (należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zaleceń producenta podczas stosowania uszczelek typu O-ring),
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelniaczem w płynie (np. Loctite),
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel,
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Korpus końcówki
D. Klips blokujący
E. Wkładka uszczelniająca
F. Gniazdo z uszczelką (płaską lub O-ring*)

* zgodnie z informacjami zawartymi na odpowiedniej karcie produktu

Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT. Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A).

Gniazdo (F) wraz z elementem uszczelniającym (E) wkręcamy w otwór montażowy. Średnica kabla nie może przekraczać obszaru zaciskowego elementu uszczelniającego, patrz dane z kart produktów.

Końcówkę (C) wkręcamy w gniazdo (E+F)

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki (C), tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym końcówki.

Klips blokujący (E) wciskamy w okienko zatrzaskowe końcówki, blokując rurę (A).
Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A).
Po zamocowaniu klips można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.