O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach żeńskich VIR i FIL
zapytaj o produkt

Uwagi:
- podczas instalacji gwint/połączenie należy zabezpieczyć odpowiednim uszczelniaczem w płynie (np. Loctite), patrz rysunek numer 4
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury.


A. Rura karbowana
B. Uszczelka kapturkowa
C. Końcówka PMAFIX
D. Klips blokujący


Rurę (A) należy przyciąć prosto, prostopadle do jej osi. Zaleca się użycie specjalnych nożyc PMACUT.

Uszczelkę kapturkową (B) nakładamy na rurę (A) w celu uzyskania odpowiedniego stopnia szczelności.

Końcówkę (C) nakręcamy na gwint.

Rurę (A) wraz z uszczelką (B) wciskamy całkowicie do zamocowanej końcówki (C), tak aby uszczelka kapturkowa nie była widoczna w okienku zatrzaskowym końcówki.

Klips blokujący (D) wciskamy w okienko zatrzaskowe końcówki, blokując rurę (A).
Nacięcie na śrubokręt powinno być skierowane w stronę rury (A). Po zamocowaniu klips blokujący (D) można wyjąć tylko przy pomocy śrubokręta.