O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Rodzina Radox 4GKW-AX 1800V
zapytaj o produkt
Rodzina Radox 4GKW-AX to przewody na napięcie przemienne 1800 V. Zalecane do stosowania w taborze szynowym i środkach transportu publicznego jako przewody zasilające lub sterownicze.
Charakteryzują się niską toksycznością, są wolne od halogenów, niskodymowe. Dzięki zwartej konstrukcji są lekkie i zajmują przestrzeń dużo mniejszą niż kable tradycyjne.


Przewód Ilość żył Ekran Przekrój Temperatura pracy Napięcie nominalne
[mm2] [°C] przemienne
[V]
stałe
[V]
4GKW-AX 1800V M 1 - 1 ÷ 400 -50 ÷ +125 1800 2700
4GKW-AX EN 50264-3-1 1800V M 1 - 1,5 ÷ 25 -50 ÷ +125 1800 2700
4GKW-AX EN 50264-3-1 1800V MM 1 - 1,5 ÷ 400 -50 ÷ +125 1800 2700
4GKW-AX (EN 50264-3-1) 1800V MM S EMC 1 tak 1,5 ÷ 400 -50 ÷ +125 1800 2700
4GKW-AX (EN 50264-3-2) 1800V MM S EMC 2 ÷ 95 tak 0,5 ÷ 95 -50 ÷ +125 1800 2700
4GKW-AX (EN 50264-3-1) 1800V M FR 1 - 1,5 ÷ 300 -50 ÷ +125 1800 2700


Wszystkie z w/w grup przewodów spełniają wymagania dot. palności zgodne z normą PN EN 45545.
Przewody należące do grup 4GKW-AX 1800V M, 4GKW-AX 1800V MM S EMC są dodatkowo zgodne z wymaganiami polskiej normy PN-K-02511:2000 (tabor kolejowy - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania).

Przewody o podwyższonej odporności ogniowej (FR) spełniają wymagania podtrzymania funkcji w warunkach pożaru.
Dzięki izolacji RADOX ® przewody z rodziny 4GKW-AX są bardzo elastyczne, łatwe do odizolowania i odporne na lutowanie.

Przewody z rodziny 4GKW-AX mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pojazdów szynowych do łączenia części stałych i ruchomych zasilanych prądem stałym lub zmiennym. Typowe zastosowania to połączenia międzywagonowe, okablowanie wagonów, szaf kablowych, systemy zasilania oraz systemy uziemiające.