O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Montaż rury w końcówkach PMAFIX Pro
zapytaj o produkt
Uwagi:
- jeżeli wraz z końcówką dostarczone są zarówno uszczelka płaska jak i O-ring, klient może wybrać rodzaj uszczelnienia, (należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zaleceń producenta podczas stosowania uszczelek typu O-ring)
- przy stosowaniu w aplikacjach narażonych na wibracje należy zabezpieczyć gwint uszczelnieniem w płynie (np. Loctite)
- w zastosowaniach z naprężeniami skręcającymi zaleca się użycie dodatkowego adaptera obrotowego np. typu Swivel,
- przy montażu nie należy przekraczać dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia rury

A. Rura karbowana
B. Wkładka mocująco-uszczelniająca
C. Korpus końcówki
D. Uszczelka (O-ring lub płaska*)

* rodzaj uszczelki podany na karcie produktu danej końcówki, dostępnej na www.pma.ch
Rurę karbowaną (A) wprowadzamy pod niewielkim kątem do wkładki mocująco-uszczelniającej (B) a następnie prostujemy i wciskamy do samego końca.
Wciskamy rurę razem z wkładką (A+B) do korpusu końcówki (C). Stosowanie wody lub środka smarnego może ułatwić proces wciskania.
Mechanizm zamykający końcówki zatrzaskuje się gdy rura z wkładką mocująco-uszczelniającą jest wciśnięta do końca.
Demontaż odbywa się poprzez zwolnienie mechanizmu zamykającego końcówkę. W tym celu wkładamy śrubokręt w otwór w korpusie - patrz rysunek szczegółowy.

Wyciągamy rurę i śrubokręt z końcówki trzymając śrubokręt równolegle do rury.