O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Bezpieczeństwo pożarowe - niski poziom całkowitego ryzyka pożarowego.
zapytaj o produkt
„Całkowite ryzyko pożarowe" (Total Fire Hazard) określa minimalizację prawdopodobieństwo powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, jak również minimalizację skutków pożaru dla ludzi i sprzętu.

Całkowite ryzyko pożarowe obniżają materiały mające następujące cechy:
  • samogasnące, nierozprzestrzeniające ognia,
  • wolne od halogenów,
  • niski poziom emisji dymu pod wpływem wysokich temperatur (np. w czasie pożaru),
  • niski poziom emisji substancji toksycznych, drażniących i powodujących korozję

Rury i akcesoria PMA* są wykonane z poliamidów i innych materiałów nie zawierających halogenów.
Związki halogenów, wydzielające się w czasie spalania rur zawierających halogeny, w chodzą w reakcje z parą wodną, tworząc kwasy, np. kwas solny (z chlorowodoru).
Pary kwasu solnego wchodzą w reakcje z metalami i betonem, powodując osłabienie konstrukcji budynków oraz uszkodzenia sprzętu elektronicznego (np. komputerów, itp.).

W przypadku pożaru rury i akcesoria PMA nie wydzielają dużych ilości dymów.
Dzięki temu nie pogarszają widoczności i warunków ewakuacji ludzi.
Duże ilości dymów powstających podczas spalania, szczególnie materiałów zawierających halogeny, powoduje znaczne ograniczenie widoczności i trudności z odnalezieniem dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

W czasie spalania bezhalogenowych rur PMA wydzielają się śladowe ilości szkodliwych substancji.
Dla porównania podczas spalania rury wykonanej z PVC (masa około 3 kg) wydziela się około 300 litrów chlorowodoru.
Jest to równoważne stężeniu chlorowodoru około 4 000 ppm w pokoju o powierzchni 50 m2, co 8-krotnie przekracza dawkę śmiertelną.

W trosce o bezpieczeństwo własne i najbliższej rodziny, a także innych osób przebywających w budynkach powinniśmy dążyć do wyeliminowania potencjalnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji z wyposażenia budynków.
Powinniśmy zastępować elementy wykonane np. z PVC takimi materiałami, które nie zawierają halogenów.

*- z wyjątkiem rur do specjalnych zastosowań typu PEL, TEL, PVD oraz PPCO.

Zestawienie cech materiałów halogenowych oraz wolnych od halogenów pod kątem ich bezpieczeństwa pożarowego:

CechaMateriały zawierające
halogeny
Materiały wolne
od halogenów
Opóźnienie zapłonu wysokie średnie
Rozprzestrzenianie ognia średnie średnie
Korozyjność wysokazero
Gęstość dymów wysokaniska
Toksyczność wysokaniska
Całkowite ryzyko pożarowewysokieniskie

Cechy poliamidów, z których zbudowane są rury PMA zapewniają niski poziom ryzyka pożarowego. Poprzez stosowanie rur PMA dążymy do minimalizacji powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.
System PMA może być stosowany do ochrony kabli oraz wiązek kablowych w miejscach o najwyższych wymaganiach pożarowych, gdzie przebywają duże ilości ludzi i w przypadku pożaru mogą wystąpić trudności z ich ewakuacją np.: w tunelach kolei podziemnych, supermarketach, biurach i urzędach, szpitalach, salach widowiskowych, itp.

Poziom całkowitego ryzyka pożarowego jest określany na podstawie wielu badań. Jednym z takich testów, któremu poddawane są wszystkie produkty PMA jest test na samogaśnięcie (więcej - Metody badania rur PMA).

Test na samogaśnięcie
(Normy: IEC EN 61386, zakładowa PMA 9.21-4430)

Po kondycjonowaniu, przez 168 godz. w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% testowana próbka rury o długości 500mm jest umieszczana w układzie pomiarowym. Płomień (żółty) z palnika Bunsena o długości 100-125mm i rdzeniu (niebieski) 38mm jest przykładany do próbki pod kątem 20° trzykrotnie po 60s. za każdym razem w odstępach 30s. Mierzy się czas palenia się próbki (rozprzestrzeniania się płomienia wzdłuż próbki) po odstawieniu płomienia.Rozprzestrzeniania się ognia wzdłuż badanej próbki oraz czas samogaśnięcia po odstawieniu źródła ognia ma zasadnicze znaczenie dla właściwej klasyfikacji ogniowej danego typu rury.