O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Dyrektywa 2002/95/EC (RoHS) - istotna dla producentów sprzętu elektronicznego
zapytaj o produkt


Dyrektywa 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia, iż nowe wyposażenie elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek po pierwszym lipca 2006 roku nie będzie zawierać ołowiu, rtęci, kadmu ani innych wymienionych w Dyrektywie toksyn (artykuł 4 Dyrektywy). Toksyczne substancje mają zostać zastąpione bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi zamiennikami.


Zobacz również:
Polskie tłumaczenie dyrektywy 2002/95/EC ze strony Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu).