O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Omówienie przywoływanych dyrektyw i regulacji
zapytaj o produkt

IRIS (International Railway Industry Standard)- rozpoznawany Standard zarządzania jakością przeznaczony dla Przemysłu Kolejowego.
Standard IRIS powstał w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w przemyśle kolejowym. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie producentom wyposażenia kolejowego, osiągnięcia poziomu jakości rozpoznawalnego na całym świecie, a jednocześnie ustanowienie nowej oficjalnej normy harmonizującej proces oceny.
Wymagania IRIS stają się integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstw prowadzącego do: Doskonalenia jakości i podnoszenia niezawodności pomiędzy różnymi producentami. Uproszczenia procesu oceny i kwalifikowania dostawców. Ograniczania potrzeb prowadzenia własnych auditów. Posiadania dostępu do precyzyjnych i wiarygodnych danych w internetowej bazie danych IRIS.
zobacz więcej

Dyrektywa 2002/95/EC
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym…
zobacz więcej

System REACH Nr 1907/2006
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę...
zobacz więcej