O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Bezpieczeństwo
zapytaj o produkt

Artykuł: "Filozofia Bezpieczeństwa Pożarowego - wczoraj i dziś.”
Obecnie na polskich torach użytkowane są znaczne ilości taboru wyprodukowanego wiele lat temu.W większości przypadków tabor ten nie został poddany naprawom głównym ani zasadniczej modernizacji. Dawniej, przy projektowaniu i budowie pojazdów szynowych, mniejszą niż dzisiaj wagę przykładano do wpływu właściwości materiałów na bezpieczeństwo pożarowe...
zobacz więcej

Artykuł: "EEx - strefy zagrożone wybuchem - unormowania prawne"
W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w tych strefach należy przywołać dwie podstawowe dyrektywy ATEX (od francuskiego sformułowania Atmosphere Explosible)...
zobacz więcej

Co to są Halogeny?
Wiele tworzyw sztucznych zawierających halogeny – Cl, Br, F, może stanowić poważne zagrożenie w przypadku pożaru, dla ludzi i środowiska….
zobacz więcej