O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

ASTE ekologicznie
zapytaj o produkt
Ekologia – z języka grckiego to oíkos (οἶκος) i logia (λογία), czyli dom i nauka, często rozumiane jako dbanie o swój dom. W ASTE rozumiemy to szeroko – dbamy o jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska oraz poprawianie tego, co zostało zepsute.


ODPADY
Już od lat segregujemy śmieci opakowaniowe, które są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę Rekopol Organizacja Odzysku SA, od której w 2011 roku otrzymaliśmy specjalne odznaczenie.

OŚWIETLENIE
W tym roku z własnej inicjatywy wymienimy oświetlenie w naszym magazynie (ok. 2000 m2 powierzchni) na energooszczędne ledowe firmy ES System (www.essystem.pl) wraz ze sterowaniem.
Ponadto wymienimy oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Obecnie każda z opraw pobiera 150 W, nowe będą konsumowały prawie 70% energii mniej.

BUDOWNICTO ENERGOOSZCZĘDNE
Nowa hala magazynowa ASTE, w Kowalach przy ulicy Magnackiej została wybudowana w wersji energooszczędnej. Po oddaniu do użytku, do ogrzania prawie 1000 m2 hali potrzeba będzie mniej energii niż wymagałaby hala zbudowana według minimalnych wymogów prawno-budowlanych.

O szczegółach wyżej wymienionych zmian i inwestycji więcej może opowiedzieć p. Marcin Redmann lub p. Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska.