O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Bene Meritus - Dobrze Zasłużony
zapytaj o produkt
05 października Wspólnota Gdańska została uhonorowana medalem BENE MERITUS (Dobrze Zasłużony) przez Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest on przyznawany osobom, organizacjom współpracującym z Wydziałem Biologii. Wspólnota Gdańska wspomaga finansowo Wydział w jego niektórych projektach oraz korzysta z kadr Wydziału przy organizacji wykładów na Wydziale Przyrodniczym Oliwskiej Akademii Sztuki.
To również nagroda dla ASTE Sp. z o.o., która od początku istnienia wspólnoty jest sponsorem strategicznym Wspólnoty Gdańskiej i wspiera ją w codziennych działaniach.

Dotychczas przyznano tylko trzy takie medale:
(2012) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
(2013) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(2014) medalu nie przyznano
(2015) Fundacja Wspólnota Gdańska.

Cieszymy się, że nasze wspólne działania zostały zauważone i docenione.