O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

ASTE Sp. z o.o. #solidarnizUkrainą
zapytaj o produkt

ASTE Sp. z o.o. i Fundacja Wspólnota Gdańska sprzeciwiają się napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Sprzeciwiają się nieludzkiemu traktowaniu ukraińskiej ludności cywilnej przez agresorów. Protestują także przeciwko manipulowaniu opinią społeczną narodu rosyjskiego, ukrywaniu prawdy, represjom wobec wolnych Rosjan.

Pracownicy firmy ASTE aktywnie włączają się do działań pomocowych. Zakupują środki medyczne i dostarczają je do magazynu na gdańskim stadionie, skąd są transportowane do ukraińskich miast. Są wolontariuszami opiekującymi się przybyłymi. Dokładają się do licznych zbiórek pieniężnych. Uczestniczą w manifestacjach. Robią wiele, w miarę swoich możliwości. NIE SĄ OBOJĘTNI ANI BEZCZYNNI.

Fundacja Wspólnota Gdańska, której strategicznym sponsorem jest spółka ASTE, przeznaczyła 4 pokoje w swoim małym hoteliku na schronienie dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy Fundacji uczestniczą w zbiórkach darów i pieniędzy. Również przychód z koncertu odbywającego się w Oliwskim Ratuszu Kultury został przekazany na pomoc Ukrainie. FUNDACJA NIE STOI Z BOKU. DZIAŁA.

Spółka ASTE oddała także swój głos poparcia Listu Otwartego, w którym Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wzywała członków Izby do wspólnego bojkotu współpracy z podmiotami rosyjskimi, bojkotu zakupów produktów i usług pochodzenia rosyjskiego, a także zaprzestania wymiany handlowej z Rosją.