O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
zapytaj o produkt

ASTE Sp. z o.o. od chwili swego powstania, czyli od 1991 roku ma swoją siedzibę na terenie Gdańska. Większość pracowników Spółki to mieszkańcy okolicy. Tutaj prowadzimy działalność zawodową i zwykle spędzamy czas wolny od pracy. Tutaj mieszka większość naszych przyjaciół, wychowują się nasze dzieci… tu czyli w naszej małej ojczyźnie. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze rodziny i dobra osobiste, ale także za nasze najbliższe otoczenie. Dlatego Spółka i jej pracownicy aktywnie działają na rzecz wspólnego dobra wspierając inicjatywy społeczne, dobroczynne, edukacyjne i kulturalne.


Konkurs FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

Już od 3 lat, wraz ze Stowarzyszeniem SIRTS oraz Międzynarodowymi Targami Gdańskimi, prowadzimy konkurs Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie.

Nadsyłane aplikacje pokazują, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych. We wrześniu 2017 jury wyłoniło laureatów konkursu FKOS i przyznało trzy równorzędne nagrody dla firm:

DB Cargo Polska SA - za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji;
Koleje Dolnośląskie SA - za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej;
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. - za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną.

www.astespolecznie.pl


Fundacja Wspólnota Gdańska

ASTE od lat stale wspiera Fundację Wspólnota Gdańska (www.wspolnotagdanska.pl), która wspiera rozwój społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z partnerami. Fundacja to także Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku Oliwie z kawiarnia, restaurację i hostelem, a przede wszystkim z salami wystawowymi, warsztatowymi i sceną, gdzie na widowni może usiąść około 100 osób. Zaczęło się od roku 2005 i programu Czas Gdańskich Lwów...


PracownicySpółka wspiera finansowo działania, w które nasi pracownicy angażują się osobiście. Są to na przykład wsparcie jubileuszu szkoły ZKPiG nr 23 w Gdańsku Matarni, nagród dla najlepszych uczniów z Bielkówka czy festyn "Zeszyt dla ucznia", którego organizatorami jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Europejska Unia Kobiet. Rokrocznie pomagamy drużynie Ligi Piłkarskiej Redbox ASTE KOHORTA i jesteśmy członkami Stowarzyszenia Trefl Pomorze skupiającego wokół siebie lokalne drużyny koszykówki i siatkówki.

zobacz aktualności