O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
zapytaj o produkt
ASTE Sp. z o.o. od chwili swego powstania, czyli od 1991 roku ma swoją siedzibę na terenie Gdańska. Większość pracowników Spółki to mieszkańcy Gdańska. Tutaj prowadzimy działalność zawodową i również tutaj zwykle spędzamy czas wolny od pracy. Tutaj mieszka większość naszych przyjaciół, wychowują się nasze dzieci. Tutaj ... czyli w naszej małej ojczyźnie.
Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze rodziny i dobra osobiste, ale także za nasze najbliższe otoczenie. Gdańsk - to jest NASZE miasto. Dlatego Spółka i jej pracownicy aktywnie działają na rzecz wspólnego dobra wspierając inicjatywy społeczne, dobroczynne, edukacyjne i kulturalne.

Konkurs FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE- rozstrzygnięty
W dniu 22.09.2015 podczas uroczystej Gali Targów TRAKO 2015 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, organizatorzy ASTE Sp. z o.o. oraz SIRTS wręczyli nagrody Laureatom Konkursu na Firmę Kolejową Odpowiedzialną Społecznie. Nagrody otrzymali:
I nagroda ex aequo w kategorii „Firmy Duże” Axtone SA
w szczególności za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych działań społecznych.

I nagroda ex aequo w kategorii „Firmy Duże” PKP Energetyka SA
m.in. za wyjątkowe działania na rzecz edukacji dzieci.

I nagroda w kategorii „Firmy Średnie” Enika Sp. z o.o.
za wyjątkowe działania w zakresie aktywacji osób trwale bezrobotnych z lokalnego rynku.

Wyróżnienie otrzymała Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
za znaczące zaangażowanie społeczne już od początku istnienia firmy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom i członkom jury.

- więcej -

PARTNERZYPARTNERZY MEDIALNIORGANIZATORZY

NAGRODY
28 marca 2008r. Prezes Zarządu ASTE Sp. z o.o. i Fundacji Wspólnota Gdańska Andrzej Stelmasiewicz, odebrał z rąk Prezydenta Miasta Gdańska prestiżowy tytuł Mecenasa Kultury Gdańska 2007. Tytułem tym od 10 lat honorowane są instytucje i osoby, które szczególnie aktywnie wspierały w danym roku działalność kulturalną w Gdańsku.
Pan Andrzej Stelmasiewicz działający w imieniu Wspólnoty Gdańskiej został nagrodzony za pomysł i realizację obywatelskiego programu Czas Gdańskich Lwów. Od 2005 roku w ramach tego programu zrealizowano szereg działań kulturalno-edukacyjnych mających na celu promocję Gdańska, wzbudzanie i umacnianie w gdańszczanach lokalnego patriotyzmu i postaw obywatelskich.
- więcej -

Andrzej Stelmasiewicz - laureatem nagrody Darczyńca Roku 2014
Z przyjemnością informujemy, że Andrzej Stelmasiewicz - Prezes Zarządu ASTE Sp. z o.o., działający nieodpłatnie w wielu organizacjach pozarządowych, został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńca Roku 2014. Gratulujemy! I zachęcamy wszystkich do działania na rzecz innych oraz lokalnych społeczności.

- więcej -

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I WOLONTARYSTYCZNA

Wsparcie jubileuszu 25-lecia szkoły

Wsparliśmy szkoły w gdańskiej dzielnicy Matarnia i oto jakie podziękowania dostaliśmy od uczniów, rodziców i nauczycieli ZKPiG nr 23.

Wspieramy dzieci i młodzież

ASTE w ramach wspierania lokalnej społeczności nie zapomina o dzieciach i młodzieży szkolnej.
W roku 2014 przekazaliśmy Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Bielkówku upominki na zakończenie roku szkolnego. Każdy uczeń dostał książkę!

Zeszyt dla ucznia
Każdego roku w sierpniu wspieramy festyn "Zeszyt dla ucznia", którego organizatorami jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz trójmiejski oddział Europejskiej Unii Kobiet. ASTE Sp. z o.o. wspiera tę akcję, przeznaczając fundusze na podstawowe artykuły szkolne oraz podręczniki dla biednych dzieci z Trójmiasta.
Serce Dziecku
Od kilku lat ASTE Sp. z o.o. nosi zaszczytny tytuł Przyjaciela Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Serce Dziecku" w Wejherowie. Regularnie wspomagamy tę fundację przyczyniając się do ratowania życia i zdrowia, rehabilitacji oraz poprawienia warunków życia potrzebującym dzieciom.
Szpital Dziecięcy
Dzieci, pozostające pod opieką Szpitala Dziecięcego nad Matką i Dzieckiem przy ul. Polanki w Gdańsku od 2006 roku otrzymują regularnie upominki i wsparcie. Cieszymy się, że możemy pomagać słabszym, dzielić się tym co wspólnie wypracowaliśmy i zmieniać lokalną społeczność poprzez czynienie dobra.
Zdążyć z Pomocą
ASTE Sp. z o.o. wspomaga działania Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" w realizowaniu programu "Najpierw ratować dzieci", który obejmuje dzieci z chorobami nowotworowymi. Otrzymaliśmy od Fundacji Certyfikat Dobroczynności w podziękowaniu za przekazaną pomoc.


WSPARCIE DLA KULTURY I SZTUKI

Przede wszystkim ASTE wspiera działania Fundacji Wspólnota Gdańska www.wspolnotagdanska.pl, której pomysłodawcą i założycielem jest Prezes Zarządu ASTE.
Pan Andrzej Stelmasiewicz w dowód uznania za działalność na rzecz Gdańska i Gdańszczan już dwukrotnie odbierał nagrodę z rąk Prezydenta Pana Pawła Adamowicza: nagrodę Mecenas Kultury 2007 oraz Darczyńca Roku 2014.


WSPARCIE DLA NAUKI I EDUKACJI

ASTE sponsorem podręcznika o Europejskim Systemie Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS
Przekazaliśmy wsparcie finansowe na publikację wyjątkowego naukowego podręcznika o systemie ERTMS. Podręcznik zawiera kompleksową informację omawiającą ERTMS od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz pokazuje jego funkcje i dostępne rozwiązania techniczne. Niezbędny jest pracownikom firm budowlanych realizujących modernizacje linii kolejowych, inżynierom kontraktów i dyrektorom projektów nadzorującym takie modernizacje, oraz firmom budującym i modernizującym tabor trakcyjny i komisarzom odbiorczym, jak również maszynistom prowadzącym pojazdy trakcyjne wyposażone w urządzenia ERTMS. Szczegółowa znajomość funkcjonowania tego systemu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na kolei, co jest niezwykle bliskie naszym ideom zapoczątkowanym przez ASTE już wiele lat temu poprzez organizację konferencji poświęconych tematom bezpieczeństwa.
Gdańskie Dni Elektryki 2008
Tradycyjnie, jak co roku, ASTE Sp. z o.o. była sponsorem XXXIII Gdańskich Dni Elektryki, które odbyły się w dniach 19-20 listopada 2008. Organizator, gdański oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, połączył to wydarzenie z obchodami 100-lecia urodzin prof. Stanisława Szpora, znakomitego specjalista z zakresu techniki wysokich napięć, jednego z twórców polskiej elektryki. Myślą przewodnią tegorocznych Dni Elektryki było hasło "Innowacje i bezpieczeństwo w instalacjach, sieciach i aparatach elektrycznych".
Sopockie Szkoły Fotografii WFH
ASTE Sp. z o.o. finansowo wsparła działanie Sopockich Szkół Fotografii. Dzięki naszemu wsparciu Szkoły zakupiły sprzęt, który pozwolił udoskonalić jakość oferty edukacyjnej i ułatwił studentom dostęp do nowoczesnych technologii. Rada Programowa Szkół uhonorowała Prezesa ASTE - Andrzeja Stelmasiewicza tytułem Mecenasa Sopockich Szkół Fotografii WFH.
Studenckie Koło SEP przy Politechnice Gdańskiej
Od 2000 roku ASTE Sp. z o.o. regularnie współpracuje ze Studenckim Kołem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. Wspieramy cykliczne Laboratoria Wyjazdowe (Rotor 2000, Stator 2001, Piorun 2004, Reaktor 2005, Megawat 2006, Uziom 2007, Na Potencjale 2008), codzienną pracę Koła oraz inne realizowane przez Koło przedsięwzięcia.
Konkurs "Chemicznym Okiem"
"Chemicznym Okiem" to konkurs zorganizowany wspólnie przez Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej w ramach IV Nadbałtyckiego Festiwalu Nauki w maju 2006 roku. Jego celem było wyłonienie najlepszego posteru przeglądowego o tematyce ekologicznej, nauk chemicznych i biochemicznych, inżynieryjnych oraz pokrewnych. ASTE Sp. z o.o. objęła Konkurs patronatem i wsparła go finansowo.


WSPARCIE DLA SPORTU

ASTE KOHORTA
Regularnie wspieramy finansowo drużynę piłki nożnej ASTE KOHORTA, w której gra nasz pracownik Paweł Czucha. Cieszymy się, że odnosimy sukcesy (I miejsce) w Ekstralidze Amatorskiej Ligii Piłkarskiej Red Box.
Stowarzyszenie Trefl Pomorze
Od 2013 roku jesteśmy wiernymi kibicami i sponsorami Stowarzyszenia Trefl Pomorze skupiającego wokół siebie lokalne drużyny koszykówki i siatkówki. W roku 2015 wspieramy aktywnie całymi rodzinami poczynania męskiej siatkówki Lotos Trefl Gdańsk.
III Otwarty Turniej Szkół Podstawowych woj. pomorskiego w tenisie stołowym
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 31 maja 2009 r., staraniem Gdańskiego Klubu Tenisa Stołowego, odbył się Turniej o Puchar Prezydenta miasta Gdańska. W turnieju udział wzięło 61 dzieci z pomorskich szkół podstawowych. ASTE Sp. z o.o. wsparła organizatorów słodyczami i nagrodami dla uczestników turnieju.
Mistrzostwa Polski Północnej Juniorów w Kick-Boxingu
Mistrzostwa w formule semi Iight-contact oraz Turniej Open Semi-Contact Seniorow odbyły się w Gdańsku, 8 marca 2008r. Organizatorem mistrzostw był Gdański Klub Kick-Boxingu DUET. ASTE Sp. z o.o. wsparła imprezę finansowo.
Winter Challenge 2002
ASTE Sp. z o.o. wspomogło organizatorów I w Polsce zimowych zawodów ekstremalnych. W trakcie Winter Challenge 2002 zawodnicy mieli do pokonania łącznie 100 km: 50 km rowerem, 45 km pieszo i 5 km kolejową drezyną. Wszystko to w niesprzyjających, zimowych warunkach pogodowych.
Harpagan-20
W październiku 2000 r. objęliśmy sponsoringiem 20. edycję ogólnopolskiego rajdu Harpagan, który tym razem odbył się w Lęborku. Harpagan-20 był imprezą, w której uczestnicy pokonali 100 km pieszo, 200 km rowerem, 50 km kajakiem i 80 km konno.


INNE
ASTE kształtuje otoczenie
ASTE jako firma odpowiedzialna społecznie za otaczające środowisko zbiera makulaturę oraz sortuje materiały opakowaniowe.Na potwierdzenie tego faktu w październiku 2011 roku otrzymaliśmy zaświadczenie od firmy Rekopol Organizacja Odzysku SA, z którą regularnie współpracujemy.
Uczymy się, że nasze postępowanie oraz postawa wobec ochrony środowiska ma duży wpływ na kształtowanie obecnego i przyszłego otoczenia.